وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

پویش

فهرست تمام پویش های جامعه!

200 gold-credit

quest-open

تلاشگر پویش

انجام همه پویش ها حداقل یک بار

الزامات: 1

فعالسازی همه پویش ها برای یک بار

40 gold-credit

quest-open

به من گوش کن

ارسال بیش از 10 پست فعالیت در یک روز

الزامات: 1

نوشتن 10 پیام فعالیت (محدود شده در یک روز)

80 gold-credit

quest-open

ماشین ارسال پست

ارسال بیش از 20 فعالیت پروفایل در یک روز

الزامات: 1

ارسال 20 پیام فعالیت (محدود شده در یک روز)

60 emerald-credit

quest-open

بیا صحبت کنیم!

ارسال یا پاسخ 5 پیام خصوصی

الزامات: 1

ارسال/پاسخ پیام خصوصی برای 5 بار

40 emerald-credit

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

الزامات: 1

ارسال درخواست دوستی برای 5 بار

60 emerald-credit

quest-open

کاربر دوستانه

پذیرش 10 درخواست دوستی دریافتی

الزامات: 1

پذیرش درخواست دوستی برای 10 بار

80 gold-credit

quest-open

برای جامعه

ارسال بیش از 40 فعالیت در گروه

الزامات: 1

نوشتن فعالیت گروه برای 40 بار

60 gold-credit

quest-open

ویژه

پذیرفته شدن در گروه خصوصی

الزامات: 1

پذیرفته شدن در گروه خصوصی برای یک بار

60 gold-credit

quest-open

توانا و قوی

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول گروه

الزامات: 1

ارتقا به مدیر یا مسئول گروه برای 1 بار

20 gold-credit

quest-open

انتشار دهنده

منتشر کننده پست جدید بلاگ

الزامات: 1

انتشار پست جدید برای 1 بار

60 gold-credit

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

الزامات: 1

بازدید پست روزانه برای 50 بار

80 gold-credit

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

الزامات: 1

دریافت بازدید پست برای 100 بار