وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

6

6

حمید

@hamid

3

پست

5

دوست

0

نظرات

مرور کردن حمید

پویش 12

quest-conqueror

تلاشگر پویش

انجام همه پویش ها حداقل یک بار

hear-me-out

به من گوش کن

ارسال بیش از 10 پست فعالیت در یک روز

posting-machine

ماشین ارسال پست

ارسال بیش از 20 فعالیت پروفایل در یک روز

lets-talk

بیا صحبت کنیم!

ارسال یا پاسخ 5 پیام خصوصی

making-friends

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

friendly-user

کاربر دوستانه

پذیرش 10 درخواست دوستی دریافتی

for-the-community

برای جامعه

ارسال بیش از 40 فعالیت در گروه

vip-pass

ویژه

پذیرفته شدن در گروه خصوصی

i-have-the-power

توانا و قوی

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول گروه

the-publisher

انتشار دهنده

منتشر کننده پست جدید بلاگ

popular-writer

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

bestseller-post

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست