وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

نشان ها

مشاهده همه نشان های جامعه!

40 gem-credit

bronze-user

کاربر برنزی

ارسال بیش از 1 پست در حساب کاربری

الزامات: 1

نوشتن پیام فعالیت برای یک بار

60 gem-credit

silver-user

کاربر نقره ای

ارسال بیش از 100 پست در حساب کاربری

الزامات: 1

نوشتن پیام فعالیت برای 100 بار

80 gem-credit

gold-user

کاربر طلایی

ارسال بیش از 500 پست در حساب کاربری

الزامات: 1

نوشتن پیام فعالیت برای 500 بار

100 gem-credit

platinum-user

کاربر پلاتین

نوشتن پیام فعالیت برای یک بار

الزامات: 1

نوشتن پیام فعالیت برای 1000 بار

40 gem-credit

mightier-than-sword

قدرتمندتر از شمشیر

انتشار موفق حداقل 10 پست بلاگ

الزامات: 1

انتشار پست جدید برای 10 بار

100 gem-credit

caffeinated-readers

خوانندگان حرفه ای

دریافت بیش از 500 بازدید روزانه برای هر پست بلاگ

الزامات: 1

500 بازدید روزانه برای خر پست

40 gem-credit

phantom-poster

انتشار دهنده سریع

حذف بیش از 20 پست فعالیت

الزامات: 1

حذف پیام فعالیت برای 20 بار

60 gem-credit

peoples-person

افراد

پذیرش حداقل 30 درخواست دوستی

الزامات: 1

پذیرش درخواست دوستی برای 30 بار

80 gem-credit

universe-explorer

پویش جهانی

عضویت حداقل در 20 گروه مختلف

الزامات: 1

عضویت در گروه بای 20 بار

40 gem-credit

globe-trotter

پیمایش

عضویت حداقل در 10 گروه مختلف

الزامات: 1

عضویت در گروه برای 20 بار

60 emerald-credit

interests-cultivator

علاقمندان به طبیعت

ایجاد موفقیت آمیز حداقل 5 گروه و بیشتر

الزامات: 1

ایجاد گروه برای 5 بار

100 gem-credit

ruler-of-masses

مدیریت کننده

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول 5 گروه

الزامات: 1

ارتقا داده شده به مدیر گروه برای 5 بار

60 gold-credit

the-warrior

قهرمان

کمک به تیم برای اجرای دقیق قوانین

60 emerald-credit

crazy-scientist

دانشمند فعال

کمک برای تست ویژگی های شگفت انگیز جدید

400 gold-credit

quest-conqueror

تلاشگر پویش ها

انجام موفقیت آمیز 100% پویش ها

الزامات: 1

انجام همه پویش ها برای یک بار

400 emerald-credit

ranks-overlord

فاتح رتبه ها

دستیابی به بالاترین رتبه موجود

الزامات: 1

رسیدن به بالاترین رتبه

100 gem-credit

gold-amasser

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

الزامات: 1

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

100 emerald-credit

gem-accumulator

جوینده الماس

دستیابی به بیش از 400 الماس اعتباری

الزامات: 1

دستیابی به بیش از 400 الماس اعتباری

100 gold-credit

emerald-collector

جمع آوری کننده زمرد

دستیابی به بیش از 400 زمرد اعتباری

الزامات: 1

دستیابی به بیش از 400 زمرد اعتباری

400 gem-credit

credits-tycoon

سرمایه دار اعتبارات

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

الزامات: 3

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

40 emerald-credit

bronze-cup

کاپ برنزی

برنده رتبه سوم در رقابت انجام شده در جامعه

60 emerald-credit

silver-cup

کاپ نقره ای

برنده رتبه دوم در رقابت انجام شده در جامعه

80 emerald-credit

gold-cup

کاپ طلایی

برنده رتبه نخست در رقابت انجام شده در جامعه

100 emerald-credit

platinum-cup

کاپ پلاتین

برنده رقابت رسمی مسابقه شبکه های اجتماعی