وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

چک کنید دوستانتان چه فعالیت هایی داشته اند!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

quest-open

انتشار دهنده

منتشر کننده پست جدید بلاگ

quest-open

تلاشگر پویش

انجام همه پویش ها حداقل یک بار

quest-open

بیا صحبت کنیم!

ارسال یا پاسخ 5 پیام خصوصی

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

فاتح رتبه ها

فاتح رتبه ها

دستیابی به بالاترین رتبه موجود

انتشار دهنده سریع

انتشار دهنده سریع

حذف بیش از 20 پست فعالیت

کاپ برنزی

کاپ برنزی

برنده رتبه سوم در رقابت انجام شده در جامعه

مدیریت کننده

مدیریت کننده

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول 5 گروه

افراد

افراد

پذیرش حداقل 30 درخواست دوستی