وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

چک کنید دوستانتان چه فعالیت هایی داشته اند!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

تلاشگر پویش

انجام همه پویش ها حداقل یک بار

quest-open

به من گوش کن

ارسال بیش از 10 پست فعالیت در یک روز

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

quest-open

دوست یابی

ارسال 5 پیام درخواست دوستی

quest-open

انتشار دهنده

منتشر کننده پست جدید بلاگ

گروه های محبوب

گروه 2

5 عضو

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

جوینده طلا

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

پیمایش

پیمایش

عضویت حداقل در 10 گروه مختلف

کاربر نقره ای

کاربر نقره ای

ارسال بیش از 100 پست در حساب کاربری

افراد

افراد

پذیرش حداقل 30 درخواست دوستی

جمع آوری کننده زمرد

جمع آوری کننده زمرد

دستیابی به بیش از 400 زمرد اعتباری