وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

section-icon

اخبار

چک کنید دوستانتان چه فعالیت هایی داشته اند!

جدیدترین اعضا

پویش

quest-open

کاربر دوستانه

پذیرش 10 درخواست دوستی دریافتی

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

quest-open

به من گوش کن

ارسال بیش از 10 پست فعالیت در یک روز

quest-open

ویژه

پذیرفته شدن در گروه خصوصی

quest-open

بیا صحبت کنیم!

ارسال یا پاسخ 5 پیام خصوصی

گروه های محبوب

گروه 3

5 عضو

گروه 4

5 عضو

گروه 5

5 عضو

گروه 2

5 عضو

گروه 1

4 عضو

نشان ها

قهرمان

قهرمان

کمک به تیم برای اجرای دقیق قوانین

علاقمندان به طبیعت

علاقمندان به طبیعت

ایجاد موفقیت آمیز حداقل 5 گروه و بیشتر

پویش جهانی

پویش جهانی

عضویت حداقل در 20 گروه مختلف

جوینده طلا

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

قدرتمندتر از شمشیر

قدرتمندتر از شمشیر

انتشار موفق حداقل 10 پست بلاگ