وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

6

6

حمید

@hamid

3

پست

5

دوست

0

نظرات

مرور کردن حمید

نشان ها 24

bronze-user

کاربر برنزی

ارسال بیش از 1 پست در حساب کاربری

silver-user

کاربر نقره ای

ارسال بیش از 100 پست در حساب کاربری

gold-user

کاربر طلایی

ارسال بیش از 500 پست در حساب کاربری

platinum-user

کاربر پلاتین

نوشتن پیام فعالیت برای یک بار

mightier-than-sword

قدرتمندتر از شمشیر

انتشار موفق حداقل 10 پست بلاگ

caffeinated-readers

خوانندگان حرفه ای

دریافت بیش از 500 بازدید روزانه برای هر پست بلاگ

phantom-poster

انتشار دهنده سریع

حذف بیش از 20 پست فعالیت

peoples-person

افراد

پذیرش حداقل 30 درخواست دوستی

universe-explorer

پویش جهانی

عضویت حداقل در 20 گروه مختلف

globe-trotter

پیمایش

عضویت حداقل در 10 گروه مختلف

interests-cultivator

علاقمندان به طبیعت

ایجاد موفقیت آمیز حداقل 5 گروه و بیشتر

ruler-of-masses

مدیریت کننده

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول 5 گروه

the-warrior

قهرمان

کمک به تیم برای اجرای دقیق قوانین

crazy-scientist

دانشمند فعال

کمک برای تست ویژگی های شگفت انگیز جدید

quest-conqueror

تلاشگر پویش ها

انجام موفقیت آمیز 100% پویش ها

ranks-overlord

فاتح رتبه ها

دستیابی به بالاترین رتبه موجود

gold-amasser

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی

gem-accumulator

جوینده الماس

دستیابی به بیش از 400 الماس اعتباری

emerald-collector

جمع آوری کننده زمرد

دستیابی به بیش از 400 زمرد اعتباری

credits-tycoon

سرمایه دار اعتبارات

دستیابی به بیش از 800 مورد از هر سه اعتبار

bronze-cup

کاپ برنزی

برنده رتبه سوم در رقابت انجام شده در جامعه

silver-cup

کاپ نقره ای

برنده رتبه دوم در رقابت انجام شده در جامعه

gold-cup

کاپ طلایی

برنده رتبه نخست در رقابت انجام شده در جامعه

platinum-cup

کاپ پلاتین

برنده رقابت رسمی مسابقه شبکه های اجتماعی