وایکینگر

در حال بارگذاری...

وایکینگر

5

5

کامران

@kamran

0

پست ها

8

دوست

0

نظرات

مرور کردن کامران

نشان ها 5

the-warrior

قهرمان

کمک به تیم برای اجرای دقیق قوانین

crazy-scientist

دانشمند فعال

کمک برای تست ویژگی های شگفت انگیز جدید

quest-conqueror

تلاشگر پویش ها

انجام موفقیت آمیز 100% پویش ها

ranks-overlord

فاتح رتبه ها

دستیابی به بالاترین رتبه موجود

gold-amasser

جوینده طلا

دستیابی به بیش از 400 اعتبار طلایی